YGS Örebro, 17-19 april, 2024

Välkomna nyblivna specialister och ST-läkare inom geriatrik till YGS 2024 som går av stapeln 17-19 april i Örebro.


Föreläsare inklusive teman inkluderar:

Dorota Religa – Nyheter inom förebyggande och behandling av Alzheimers sjukdom
Ylva Böttiger – Läkemedelsbehandling hos äldre
Anna Lindblad – Palliativ psykiatri
Michael Holmér – Refeeding och parenteral nutrition
Per-Ola Sundin – Njurfunktion och diures hos sköra äldre – varför kissar inte patienten
Mattias Sandström och Åsa Oxelbark – En multisjuk patients vårdresa med fokus på palliation
Åsa Andersson och Christina Karlsson – Proteser och teamarbete
Ali Inan El-Naggar – Palliativ onkologi

Schema hittar ni nedan: