Om oss

Yngre Geriatrikers Symposium (YGS) bildades 2003  med syftet att vara en mötesplats för landets ST-läkare och nyblivna specialister i Geriatrik, ett forum för att utbyta erfarenheter, knyta kontakter och inspireras. Det finns en tanke om att välja föreläsningsämnen som uppfyller olika delmål i ST utbildningen för Geriatrik men det är upp till styrgruppen för varje symposium att välja föreläsningsämnen.

YGS är en ideell obunden förening som finansieras enbart av deltagaravgifter, utan industriell medverkan. Styrgruppen arbetar ideellt och arbetet består i att anordna det årliga symposiet. Det är meningen att medlemmarna i styrgruppen ska bytas ut lite omlott från år till år, helst med läkare från olika städer i landet.

YGS är det nätverk som finns för ST-läkare och nyligen färdiga specialister inom Geriatrik idag. Det är viktigt att alla vi läkare som arbetar med Geriatrik också framöver kan ha möjlighet att träffas under liknande former för att stärka specialiteten.

En av de viktigaste nätverksbildande aktiviteterna är den årligen återkommande gemensamma middagen då vi äter en gott tillsammans och passar på att knyta kontakter under trevliga former.

De första symposierna anordnades i Stockholm. Målet är att YGS ska anordnas i olika städer över landet. År 2025 kommer YGS att anordnas i Uppsala.