Föreläsningar

2023

Anna Ramnemark/Monica Berggren – Läkemedelsbehandling vid osteoporos
Linda Eriksson – Parkinsons sjukdom och atypisk parkinson
Hugo Lövheim – Evidensläget kring de nya Alzheimers läkemedlen (utskickad via mejl)
Erica Stenvall – Varför ska vi göra neuro-obduktion? (utskickad via mejl)
Hugo Lövheim & Sandra Ivarsson – BPSD med fallbeskrivningar (Hugos del utskickad via mejl)
Sara Norberg – Polyfarmaci, tips och trix
Sebastian Fors – Urologiska problem hos äldre
Ioannis Katsoularis – Arytmier hos äldre
Matilda Naesström – Depression hos äldre
Hanna Törnsten & Viveca Eklund – Teamrehabilitering
André Nyberg – Styrketräning vid KOL och sarkopeni
Louise Brage – Logopedens roll i teamet: bedömning och intervention (utskickad via mejl)

2021
Kristin Franzon – Att åldras, faktorer som ger ett långt och självständigt liv
Johan Sundelöf – Palliativ vård vid demens
Lena Kilander – Kameler i vardagsrummet och en 2-åring i en vuxen
Anders Thelander – Äta bör man, ändå dör man
Karin Sparring Björkstén – Juridiska aspekter på nedsatt autonomi
Ylva Cedervall – Gångmönster, kan det avslöja tidig demens?
Anne Ekdahl – Early Career Geriaticians inom EuGMS
Johan Bengtsson – Kraepelins kullerbytta, katationi i kliniken
Östen Ljunggren – Osteoporos, diagnos och behandling

Extramaterial;
PM UAS Subkutan rehydrering – indikation, val av vätska, information till förskrivare och omvårdnadspersonal 
ABC om Katatoni, läkartidningen
Lärobok Kliniska riktlinjer i äldrepsykiatri, juridikkapitlet (updat. 2021)
Läkarintyg godmanskap_2021
Läkarintyg förvaltarskap_2021

2020

  • Anders Thelander – Äta bör man annat dör man, men vad?
  • Kristin Franzon – Att åldras framgångsrikt
  • Lena Kilander – Kameler i vardagsrummet och en 2-åring i en vuxen mans kropp. Ovanliga neurodegenerativa sjukdomar
  • Lars Lannfelt – BAN2401: Immunterapi mot protofibriller av amyloid-beta vida Alzheimers sjukdom
  • Karin Sparring Björkstén – Juridiska aspekter på nedsatt autonomi i åldrandet
  • Ylva Cedervall – Hur går det? Gångmönster vid olika neurodegenerativa sjukdomar
  • Johan Bengtsson – Kraepelins kullerbytta – katatoni i kliniken
  • Andreas Kindmark – Osteoporos


2018


2017


2016


2015