Föreläsningar

2021 

OBS! I vissa webbläsare laddas PDF:er ner i bakgrunden till dina hämtade filer, se pilen för nedladdning i din webbläsare. Vi har (ännu) inte fått åhörarkopior från alla föreläsare.

Kristin Franzon – Att åldras, faktorer som ger ett långt och självständigt liv

Johan Sundelöf – Palliativ vård vid demens

Lena Kilander – Kameler i vardagsrummet och en 2-åring i en vuxen

Anders Thelander – Äta bör man, ändå dör man

Karin Sparring Björkstén – Juridiska aspekter på nedsatt autonomi

Ylva Cedervall – Gångmönster, kan det avslöja tidig demens?

Anne Ekdahl – Early Career Geriaticians inom EuGMS

Johan Bengtsson – Kraepelins kullerbytta, katationi i kliniken

Östen Ljunggren – Osteoporos, diagnos och behandling

Extramaterial;

PM UAS Subkutan rehydrering – indikation, val av vätska, information till förskrivare och omvårdnadspersonal 

ABC om Katatoni, läkartidningen

Lärobok Kliniska riktlinjer i äldrepsykiatri, juridikkapitlet (updat. 2021)

Läkarintyg godmanskap_2021

Läkarintyg förvaltarskap_2021

2020

  • Anders Thelander – Äta bör man annat dör man, men vad?
  • Kristin Franzon – Att åldras framgångsrikt
  • Lena Kilander – Kameler i vardagsrummet och en 2-åring i en vuxen mans kropp. Ovanliga neurodegenerativa sjukdomar
  • Lars Lannfelt – BAN2401: Immunterapi mot protofibriller av amyloid-beta vida Alzheimers sjukdom
  • Karin Sparring Björkstén – Juridiska aspekter på nedsatt autonomi i åldrandet
  • Ylva Cedervall – Hur går det? Gångmönster vid olika neurodegenerativa sjukdomar
  • Johan Bengtsson – Kraepelins kullerbytta – katatoni i kliniken
  • Andreas Kindmark – Osteoporos


2018


2017


2016


2015