Anmälan

Vi i styrelsen för Yngre Geriatrikers Symposium, YGS, önskar alla blivande geriatriker och nyblivna specialister välkomna till 2021 års symposium 5-7 maj! YGS kommer genomföras i digitalt format.

Anmäl dig här senast 5/4 2021

Sprid till era kollegor och boka in i kalendern!