Anmälan

Vi i styrelsen för Yngre Geriatrikers Symposium, YGS, önskar alla blivande geriatriker och nyblivna specialister välkomna till 2023 års symposium 10-12 maj i Umeå!

Länk till anmälan kommer läggas ut både här och på facebook.

Sprid till era kollegor och boka in i kalendern!